حمله انتحاری در منطقه شیعه نشین عربستان / 10 نفر شهید شدند