دیدار وزیر اقتصادی و سفیر اندونزی با آیت الله صافی گلپایگانی