مخاطب با تماشای «شمعدونی» ترش می‌کند/ در این سریال خیلی کتک خوردم