آتیلا حجازی: وظیفه کسی نیست سر مزار پدرم بیاید اما کارشان با ارزش است | استقلال باید از راس هرم تا پایی