حقیقت خواهی و مجاهدت سالار شهیدان، الگوی پاسداران انقلاب اسلامی است