سفیر کشورمان در روسیه: ایران ظرفیت های فراوانی برای تولید محصولات غذایی حلال دارد