شایعه استعفای دسته جمعی هیات مدیره استقلال صحت ندارد/ فعلا نمی توانیم سرمربی انتخاب کنیم