سردار جمیری: مسئولان استان از حضور افراد معلوم‌الحال با اهداف سیاسی در استان بوشهر جلوگیری کنند