دو سوم هزینه‌های دارویی را مردم از جیب پرداخت می‌کنند