سپاه سلاح راهبردی و ظرفیت برتر ملت ایران برای خنثی‌سازی سناریوی دشمن