خوردبین: حجازی همیشه برای ما زنده است/ متأسفانه کاری می‌کنند که خصوصی‌سازی انجام نشود