ثبات نسبی قیمت نفت در بازار جهانی/ هر بشکه نفت برنت ۶۶.۴ دلار