توافق امنیتی کابل-اسلام‌آباد با تداوم سیاست گذشته طرفین موثر نیست