آتیلا حجازی: استقلال باید از راس هرم تا پایین تغییر کند