منصوریان:مرد خوش تیپ تمام دوران،روزهای خوب در راهند+عکس