گزارش بعیدی‌نژاد از راه دشوار توافق بر سر متن توافق ان‌.پی.تی 2015