آزادی را برای حریفان استقلال جهنم می‌کنم/ حضور همزمان من و منصوریان روی نیمکت شدنی نیست