با قبول مساله هسته ای مشکلات ما رفع نمی شود/ قصد آمریکا سیلی زدن است