کیفیت کالاهای تولیدی در ایران با کره جنوبی تفاوتی ندارد