بشارتی در گفتگو با جماران: انقلاب و امام خمینی، هرگز از هم جدا نیستند / دوره دین سازی تمام شده است