هاآرتص: صادرات سلاح اسرایيل در سال 2014 يک ميليارد ...