هنوز با هیچ تیمی وارد مذاکره نشده‌ام /حضورم در تراکتورسازی صحت ندارد