مدیران 4 باشگاه ایرانی دیدار آرسنال را تماشا می‌کنند