برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی / خروج هواپیمای مسافربری از مسیر خود