همکاری کمپانی‌ آرم و یونیسف به منظور توسعه ابزارهای پوشیدنی