دلم برات تنگ شده خوش تیپ همه دوران/ کاش بودی و این روزها را می‌دیدی