تصویری که سینمای ایران به خارج از کشور می‌برد فقط شهر تهران است