بروجردی: به‌هیچ‌‌ وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهیم