حجازی هنوز زنده است/ الهلال را در خانه‌اش شکست خواهیم داد