خسروی:گزارشگر تلویزیون تبریز مشکل دارد/تراکتوری‌ها به جای فغانی یقیه آندو، تونی و لک را بگیرند