مازیار ناظمی متهم می کند/«حاج علی کفاشیان؛نامه را امضا کن که نگویند فلسطین را به بلاتر و شیخ فروختی»