خطر گرفتار شدن لایه‌های مختلف اجتماع در دام فرق ضاله/ضرورت تصویب طرحی جامع و قضایی