سردار فضلی: داعشی‌ها بدانند فرزندان اسلام استوار ایستاده‌اند