بیماران خاص قم موفق به کسب مدال از دو و میدانی قهرمانی کشور شدند