پیروزی خفیف فوتبالیست‌های نوجوان ایران مقابل تاجیک‌ها