دلیل فوت رزیدنت بیهوشی در بیمارستان قائم چیست/پزشکی قانونی این پرونده را بررسی می‌کند