وضعیت بهداشتی خارگ نیازمند توجه جدی است/ مبارزه با جوندگان جزیره