همایش بزرگ پیاده‌روی با خانواده در اردبیل برگزار شد