مردم ایران آمریکا را عامل نرسیدن به توافق می‎دانند/ عربستان جنایتکارانه‌تر از اسرائیل عمل می‌کند