نظر تهیه کننده «اسب سفید پادشاه» درباره اکران همزمان دو فیلم از شاکردوست