مذاکرات بهانه‌ای بیش نیست هدف اصلی دشمن از بین بردن عزت انقلاب اسلامی است