به درخواست مردم مراسم حجازی روز جمعه برگزار شد/ جای خالی پدرم هیچ وقت پر نمی‌شود/ ساختار آبی‌پوشان ب