وضعیت بحرانی سلامت دهان و دندان در کشور/ بیمه‌ها هزینه‌های دندانپزشکی را پوشش دهند