سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی + دستور کار مجلس