نارضایتی از وضعیت موبایل؛ چند درصد تماس‌ها نیمه‌کاره قطع می‌شوند؟