سنایی: ایران سال گذشته 4.2 میلیارد دلار محصولات غذایی صادر کرده است