امیدوارم شرایط استقلال درست شود/ همه ورزشکاران باید در مراسم حجازی حاضر شوند