فکری: منصوریان قطعا به استقلال می آید!/ چند دستگی میان استقلالی ها به تیم ضربه می زند