سفر نماینده سازمان ملل در یمن به ایران و دیدار با ظریف