آستین‌های همت برای رفع محرومیت کپرنشینان بالا می‌رود